Svetsningsprocess

Process

  1. Poolen byggs enligt era önskemål med mått, trappor avsatser mm.
  2. Offert lämnas utifrån val av liner, pooltyp och arbetsinnehåll.
  3. Tid för linersvetsningen bokas.
  4. Svetsningen utförs, vilket för en normal pool tar 2-4 dagar.
  5. Vattenfyllningen kan påbörjas.
  6. Skära ut och montera pooldetaljerna.
  7. Poolen kan fyllas och reningen kan startas.
  8. Badklart.